Wodomierze to sprzęt do zmierzenia zużywanej wody

Wodomierze to urządzenia które służą do pomiaru i rejestracji kubatury płynącej wody w instalacji. Liczniki które mierzą przepływaną wodę powinny być zainstalowane na przyłączu doprowadzającym wodę do domu. Służą do rozrachunków między dostawcą wody a właścicielem posiadłości. W budynkach wielorodzinnych wspomagają kontrolować zużycie wody i płacić jedynie za siebie.

licznik wody

Autor: Michael Pereckas
Źródło: http://www.flickr.com

Wodomierze przykładowo takie jak: wodomierze wielostrumieniowe BMeters, powinny posiadać atest GUM. Każde jego fragmenty pracujące w wodzie muszą mieć atest który dopuszcza je do kontaktu z wodą pitną. Powinny być także sporządzone z tworzyw odpornych na korozję i niepogarszających jakości wody. Wskazania wodomierza są odczytywane co dwa, czy też trzy miesiące. Z czasem precyzyjność pomiarowa wodomierza na ogół się pogarsza. Dlatego co parę lat trzeba kontrolować sprawność wodomierza i kolejny raz go legalizować, wodomierze (więcej na ten temat tutaj) do wody ciepłej co cztery lata, a do zimnej co pięć lat. Usługę tę realizują pracownicy miejscowego zakładu wodociągów, bądź serwisu warsztatu, który wyprodukował wodomierz Istotnym kłopotem przy odczycie wodomierzy zamontowanych u lokatorów w budynkach wielorodzinnych jest brak dostępu do nich. Doskonałym rozstrzygnięciem w takiej sytuacji jest odczyt radiowy. Dużym plusem dla mieszkańców jest to, że odczyt poziomów zużytkowania wody odbywa się bez niezbędności wejścia do pomieszczeń mieszkalnych w dowolnym terminie, w krótkim czasie, a pozyskane dane mogą być wysłane do rozmiaru pliku csv, tym samym ograniczone są koszty odczytów i przygotowywania baz danych. Nadzwyczajnym ułatwieniem jest odczyt (https://bmeters.pl/pl/zdalny_odczyt_cieplomierzy/183/) danych z przyrządów zainstalowanych w punktach ciężko osiągalnych.

zużycie wody

Źródło: http://www.morguefile.com/

Program radiowy dalekiego odczytu bazuje na wskazaniach wodomierza wyposażonego w czynnik impulsujący. Moduł radiowy oblicza cykle które wskazują wodomierze i przesyła informacje – dowiedz się więcej na Ilość ta jest trzymana w pamięci modułu radiowego. Tak zgromadzone odczyty do pliku są przekazywane do systemu informatycznego. Na ich bazie, na komputerze stacjonarnym w zakładzie, są wystawiane faktury sprzedaży, a potem roznoszone są, względnie przesyłane do klientów.