Wieka dymne a także systemy oddymiania

Klapy dymowe służą do odprowadzania dymu i ciepła z gorejącego domu, podtrzymując drożność dróg ewakuacyjnych i pożarowych. Automatyczne odbezpieczenie ramienia okna do kąta 90° względem ościeżnicy umożliwia dokonanie optymalnego rozwiania dymu i ciepła z dróg ewakuacyjnych.

Istotnymi szczegółami klap dymowych jest okno oddymiające, zaopatrzone w deflektor wiatrowy, oraz pakiet układu sterowania – dowiedz się więcej. W trakcie pożaru, przy grawitacyjnym układzie odprowadzania dymu i gorąca, otwarte pozostają przepusty oddymiające w fasadach, albo w dachach domu. Przez przepusty oddymiające, na zewnątrz budynku wydostają się trujące gazy, dym i gorące powietrze. W ów sposób drogi ewakuacyjne realizują swą faktyczną misję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.
okna oddymiające

Autor: D+H
Źródło: D+H
System oddymiania wyzwolony pozostaje przy pomocy czujki dymowej, guzika oddymiania, bądź obrzeżnych narzędzi wywołujących. Ogółem systemu oddymiania zarządza centrala – link tu… – – . Ażeby poprawić naturalny ciąg, wykorzystuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane detale, doprowadzające ożywcze powietrze.
Dla zainicjowania skutecznej ewakuacji ludności, niezwykle ogromne znaczenie ma trwanie otwarcia klap dymowych i okien w wysokiej części domu, również aparatów doprowadzających powietrze z zewnątrz (np. okien napowietrzających). Elektrycznie sterowane przyrządy do odprowadzania dymu i gorąca, mają szansę też służyć do codziennej, normalnej wentylacji (montaż klimatyzacji wrocław) pomieszczeń.
oddymianie

Autor: D+H
Źródło: D+H
Impuls elektryczny dostarcza optymalny stan bezpieczeństwa i komfortu, a cały system oddymiania o impulsie elektrycznym cechuje prędkie automatyczne wywoływanie przez czujki pożarowe, trwały monitoring, maksymalne zintegrowanie z odmiennymi strukturami obiektu, pożyteczna wentylacja, bez ponadplanowych kosztów.
W kompletnym systemie oddymiania, poszczególne jego elementy połączone są ze sobą i kooperują wespół w sposób zapewniający niezawodną obserwację całego systemu w obiekcie.

Osobne komponenty systemu oddymiania zestawiane są z najwyższą pieczołowitością. Najważniejsza jest ich zgodność z innymi częściami układu.