Podstawowe odmiany ciśnieniowych zbiorników na rozmaite związki używane w przemyśle i prywatnych gospodarstwach

Zbiorniki do gromadzenia rozmaitych związków są wykorzystywane powszechnie w fabrykach i zakładach przemysłowych. Ze względów praktycznych i technologicznych wymagań często będą one pracować w warunkach podwyższonego ciśnienia, z tego też powodu muszą mieć odpowiednią konstrukcję. Parametry zbiorników są bardzo dokładnie opisane przez najróżniejsze normy, jakich należy się trzymać, jeśli zbiornik powinien być bezpieczny dla otoczenia.

Sprawy związane z bezpieczeństwem są tu bardzo ważne, bo zbiorniki pracować mogą z dużymi ciśnieniami, więc wszelakie zaniedbanie w tym względzie może się skończyć jakimś wypadkiem. Jednymi z częściej stosowanych rodzajów są ciśnieniowe zbiorniki na powietrze. składają się one przeważnie z metalowej butli oraz sprężarki, odpowiedzialnej za proces napełniania, a także kilku dodatkowych elementów zabezpieczających i podłączeniowych – sprawdź więcej. Tego typu zbiorniki produkowane są w dwóch odmianach, czyli poziomej i pionowej, to będzie uzależnione od klienta i jego wymagań.

zbiornik

Autor: Michael Coghlan
Źródło: http://www.flickr.com

Natomiast ich budowa jest charakterystyczna i dokładnie określona normami, bo mają one kształt z przyspawanymi dwoma denkami z każdej strony, co zapewnia równomierny rozkład ciśnienia.

Podobną budowę mają zbiorniki hydroforowe, z kolei one będą służyć do gromadzenia wody pod wysokim ciśnieniem dla zastosowań przemysłowych i spożywczych. Bardzo często zbiorniki takie występują w zestawie z pompami, służyć one wtedy mogą jako niezależne zasilanie w jednorodzinnych domkach, zakładach przemysłowych i gospodarstwach rolnych. Zasada funkcjonowania hydroforowych zbiorników opiera się na wykorzystaniu poduszki powietrza. Do zbiornika wlewa się pewną ilość cieczy, a pozostała jest wypełniona sprężonym powietrzem – zerknij. Powietrze to chce wypchać wodę z wnętrza, dzięki czemu można ją przesyłać rurami nawet na dość dużą odległość. Po uzyskaniu stanu minimalnego układ sterowania włącza pompę, która znowu uzupełnia stan cieczy. Cały układ jest bardzo wydajny, prosty w użytkowaniu i ekonomiczny, co mogą potwierdzić liczni użytkownicy.