Podpisanie umowy na prace budowlane – artykuł 647kc

Umowa sporządzona na piśmie jest pismem, jaki zaręcza istnienie zobowiązania, również definiuje, do czego strony się zobowiązały. W razie sporu, jest w stanie ułatwić wyegzekwowanie przeprowadzenia świadczenia.

normy prawne dotyczące robotów budowlanych

Autor: SuSanA Secretariat
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa na roboty budowlane winna wymieniać datę i lokalizację jej nawiązania, imiona i nazwiska, również adresy stron, a też numer wpisu w rejestrze działalności gospodarczej. Poza tym odcinek powierzonych robót, czas ich rozpoczęcia i zwieńczenia, wynagrodzenie. Powinno się także określić rodzaj materiałów.

Czy tego rodzaju notka wywołała u Ciebie dociekliwość? Jeśli tak, to zobacz ten niesamowicie wyczerpujący artykuł (https://dobroplast.pl/). On bez wątpienia również okaże się wart poznania.

Niektóre określenia mogą być różnorodnie dostrzegane przez wykonawcę i inwestora, w związku z tym wskazane jest dokładnie wszystko zawrzeć w umowie.

W umowie należałoby również ustalić, kto i kiedy ma dostarczyć surowiec. Jeżeli umowa na roboty budowlane definiuje wykonawcę jako dostarczyciela surowców, należy liczyć się z tym, że zażąda zaliczki na ich kupno.

Należałoby wiedzieć, że zgodnie z przepisami wykonawca, który sam dostarcza półprodukty, ponosi ryzyko prawdopodobnych szkód wynikłych z ich wadliwości. Wykonawca jako fachowiec powinien na wstępie ocenić stan dostarczonego materiału, a w razie dostrzeżenia wad sam winien składać zażalenia u sprzedawcy, bądź producenta i spowodować wymiany towaru. Jeżeli jednak będzie dokonywał nabytków w imieniu inwestora, na którego zostaną wystawiane rachunki, to prawa i obowiązki powiązane z reklamowaniem kiepskiego towaru spadną na osobę, na którą wystawiono rachunek (zobacz więcej: art. 647 Kodeksu Cywilnego).

Umowa na roboty budowlane musi charakteryzować sankcje, jakie poniesie realizator w razie niewykonania umowy w terminie.

Jeżeli zainteresował Cię niniejszy tekst, szybko zobacz dodatkowo ten odnośnik! To świetna oferta (https://bmeters.pl/pl/wodomierze_i_liczniki_wody/245/) i tu znajdziesz szczegółowe informacje.

Realizator jest w stanie także się domagać wyznaczania sankcji dla klienta za niepunktualne wywiązywanie się z płacenia.

na placu budowy

Autor: Jocelyn Kinghorn
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z artykułem 647 KC zawierający umowę z podwykonawcą, także inwestor i realizator ponoszą solidarną odpowiedzialność za wypłatę uposażenia za roboty budowlane sporządzone przez podwykonawcę. W myśl artykułu różne rozstrzygnięcia zawarte w umowie są bez znaczenia. To znaczy, że w sytuacji opóźniania się wykonawcy z wypłatą należności określonych na zaakceptowanej fakturze, podwykonawca może kierować wezwania do uiszczenia nie jedynie do wykonawcy, ale także do inwestora.