Odprowadzanie ścieków przy domu – typy domowej oczyszczalni

Budowa domu wymaga dokładnego zaplanowania wszelkiego rodzaju prac, dzięki czemu kawałek po kawałku powstanie nowoczesny i komfortowy budynek. Część tych prac koniecznie należy wykonać już na początku i jedną z nich jest przygotowanie sytemu kanalizacji i oczyszczania ścieków.

oczyszczalnia

Źródło: klargester.pl
W każdym domu produkuje się codziennie odpadki i ścieki, które muszą być odprowadzone. Najczęściej decydujemy się na założenie szamba. Może być to szambo bezodpływowe lub podłączone do systemu kanalizacji miejskiej. Wyczyszczenie przepełnionego szamba to zadanie dla wyspecjalizowanych firm, przy czym każdorazowy przyjazd wozu do oczyszczania ścieków kosztuje ponad 100 zł.

Większość nowoczesnych domów dysponuje przydomowymi oczyszczalniami. Oczyszczalnia ścieków do domu może być skonstruowana na różne sposoby, jednak nie na każdej działce można ją wybudować – wybierz oczyszczalnie ścieków. Powinna ona spełniać określone w przepisach budowlanych i związanych z ochroną środowiska wymagania.

Dziś prezentujemy taki post – jeżeli jest on przydatny też dla Ciebie, to kliknij, a więcej zobaczysz tu (http://www.styro-papa.pl/pl/o-nas/). Upewnij się, może to także okaże Ci się cenne.

Dodatkowo, bliskiej odległości powinien znajdować się rów melioracyjny, który ułatwi odprowadzanie ścieków, a także musi być zachowana odpowiednia odległość od budynku i ulicy.

Aktualnie istnieje wiele metod oczyszczania przydomowych ścieków. Oprócz wspomnianego już szamba (http://www.ajpszamba.pl) wykopuje się specjalne studnie chłonne bądź stosuje się specjalnie przygotowany drenaż czy filtry. Zależnie od metody odprowadzanie ścieków może być mniej lub bardziej

ścieki

Autor: SuSanA Secretariat
Źródło: http://www.flickr.com

skuteczne i mniej lub bardziej kosztowne. Najtańszą metodą w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków jest zazwyczaj zastosowanie drenażu rozsączającego (przeczytaj więcej na ).

Ponieważ wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest proste, warto powierzyć tego typu prace fachowej ekipie. Aktualnie bez problemów można wyszukać tego rodzaju firmy chociażby w internecie, gdzie na dodatek można zapoznać się z wymogami związanymi z oczyszczaniem ścieków, a także poznamy metody oraz sposoby ich odprowadzania. W sieci możemy również wyszukać opinie ludzi, którzy na bieżąco korzystają z konkretnego rodzaju oczyszczalni i przekonać się, czy działa ona wystarczająco efektywnie i jakie koszty generuje. Warto się tym zająć dość skrupulatnie, jako że oczyszczalnię buduje się raz na wiele lat, więc w pierwszej kolejności powinna być niezawodna i skuteczna.