Kogo należy powiadomić, jeśli odnajdziemy niewybuch?

Są żołnierze, którzy w swej pracy napotykają się z niewypałami. Taka amunicja jest nieobliczalna. Może w każdej chwili wybuchnąć. Przypadkowe osoby, które spotkają na swojej drodze taki niewybuch, nie mogą go dotykać.

Do tego jest specjalistyczny oddział wojskowych, którzy mają odpowiednie przeszkolenie oraz właściwe umiejętności.
fototapety

Autor: Zucker Kommunikation
Źródło: http://www.flickr.com
Każdy patrol saperski jest pododdziałem podlegającym głównemu dowódcy. Głównym obowiązkiem patrolu saperskiego jest niszczenie przedmiotów wybuchowych wojskowego pochodzenia, które zgłaszane są przez policję, Straż Pożarną czy komendy wojskowe. Kiedy patrol otrzyma zgłoszenie o niebezpiecznym przedmiocie w szkole czy w zabudowaniach przemysłowych, ma 24 h na realizację takiego zgłoszenia. Jeśli jednak sprawa nie jest pilna, okres ten to 72 h od czasu zgłoszenia. O tym, w jaki sposób ma być realizowane zgłoszenie postanawia dowódca tego patrolu. Do czasu przyjazdu patrolu, Policja jest odpowiedzialna za ochronę znalezionego niewypału.

Jeśli opracowany tu wpis pochłonąć Cię i masz ochotę na więcej, to z pewnością spodoba Ci się link do witryny spoiwa chemiczne, gdzie znajdziesz sporo postów.

Osoba, która znajdzie niewypał, musi taki fakt zgłosić odpowiednim jednostkom. Może to być Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna czy też Siły Zbrojne – jeśli niebezpieczny przedmiot był znaleziony na obszarze będącym pod ich zarządem.

Potem właściwe organy muszą przekazać tego typu zgłoszenie dyżurnemu oficerowi jednostki wojskowej, w której jest właściwy patrol. Oficer dyżurny po dostaniu zgłoszenia, powinien je zaewidencjonować i o tego typu fakcie powiadamia dowódcę patrolu saperskiego. Patrol realizuje tego typu zgłoszenie w zgodzie z przyjętym priorytetem. Może to być tryb zwykły lub pilny. Saperzy interweniują niezwykle często. W samej stolicy są dni, kiedy patrol wzywany jest 2-3 razy dziennie.

Może wydarzyć się, że podczas prac budowlanych robotnicy trafią na niebezpieczne odkrycie. Ważne jest, aby przewożenie niebezpiecznych przedmiotów odbywało się w świetle dziennym.