Podstawowe zastosowania mechanicznych przekładni, jakie są główne ich typy.

Jednym z najważniejszych mechanizmów stosowanych w najróżniejszych urządzeniach i maszynach są mechaniczne przekładnie. Ich najważniejszym zadaniem jest przenoszenie między dwoma różnymi elementami, przy jednoczesnej zmianie parametrów ruchu. Przez zastosowanie przekładni da się zmienić siłę, prędkość i moment siły, albo część z tych elementów jednocześnie.

Przekładnie występują w niezliczonej liczbie wersji i odmian, w każdym urządzeniu mechanicznym będą one odmienne, dostosowane do konkretnych potrzeb. Z uwagi na geometryczny układ przekładnie rotork dzieli się na parę rodzajów, przykładowo równoległe, kątowe i wichrowate. Więcej informacji: zobacz i wybierz przekładnie rotork. Podział ten będzie wynikał z położenia osi kół przekładni, przykładowo przy przekładniach równoległych koła ułożone będą równolegle do siebie, a przy kątowych osie będą się przecinać. Dzięki takim rozwiązaniom można zaprojektować przekładnię pracującą pod różnymi kątami, rzecz jasna przy uwzględnieniu możliwości wytrzymałościowych materiałów i niezbędnego w obudowie miejsca. Różnych podziałów przekładni jest jeszcze kilka, następnym popularnym i chętnie używanym jest podział ze względów konstrukcyjnych.

maszyny

Źródło: pixabay.com

W tym ostatnim przypadku podział odbywa się ze względu na budowę samej przekładni. Tu z pewnością najpopularniejszym rodzajem są przekładnie walcowe, w jakich przeniesienie napędu odbywa się w równoległych osiach. Znajdują one zastosowanie głównie w układach napędowych samochodów, statków i samolotów, ale również przy różnego rodzaju przekładniach stosowanych w przemyśle. Innym rodzajem powszechnie wykorzystywanych przekładni są przekładnie ślimakowe. W przeciwieństwie do swych poprzedniczek przekładnie tego typu będą przenosić ruch w kierunkach prostopadłych. Składają się one z dwóch elementów, z których jedna jest okrągła, a druga ma postać ślimaka. Tego typu przekładnie znajdują także zastosowanie w wielu urządzeniach wymagających zmiany kąta obrotu, lecz cechuje je niezbyt wysoka sprawność. Z tego też powodu tego typu przekładnie nie będą się specjalnie nadawać do przenoszenia dużych obciążeń. Zobacz także: w tej ofercie przekładnie ślimakowe.