Jakie atuty mają surowce granulowane oraz czego wymagamy do tego procesu?

Granulowanie jest to proces, który polega na sklejkowaniu cząsteczek w czasie kompresji w bardzo wysokiej temperaturze w otworach matrycy granulatora. Niezależnie od tego, jaki typ ma matryca – jest pierścieniowa czy płaska – jakość granulek jest uzależniona od odporności i siły wiązań pomiędzy cząsteczkami surowca.

Do tego niezbędny jest nam granulator. Materiały granulowane łatwo i precyzyjnie się dozuje, mają stały skład oraz stabilne parametry fizykochemiczne. Granulowanie moglibyśmy rozdzielić na 3 fundamentalne etapy. Początkowy z nich to moment, kiedy poszczególne cząsteczki elementy pozycjonujące przekształcane są do ścisłej postaci masy o składzie stałym i właściwościach, w jakich bardziej znacząca część zachowuje swe początkowe cechy. Energia masy rozproszona jest poprzez tarcie wewnątrzcząsteczkowe i przez tarcie cząsteczek o ścianę granulatora. W drugim etapie cząsteczki surowca ściskane są ze sobą i powiększa się w nich znacznie ich wzajemne działanie. Rozpoczyna się w takiej sytuacji proces plastycznej deformacji, który ma miejsce w matrycy granulatora. Cząsteczki łączone są przez elektrostatyczne siły i siły van der Waalsa. W etapie trzecim ma miejsce redukcja objętości surowca. Efektem jej jest wzrost gęstości surowca. Materiał posiada już formę granulatu.

granulator

Autor: GOCLEVER
Źródło: GOCLEVER
W czasie granulowania około czterdzieści procent masy granuLatora zużywane jest na kompresję surowca. Reszta mocy jest zużywana na przezwyciężenie tarcia podczas kompresowania. Dodanie odpowiedniej ilości wody, aby zwiększyć wilgotność obniża zupełną siłę, która niezbędna jest do granulowania. W czasie granulowania materiał jest wtłaczany przez rolki do otworów matrycy z właściwym naciskiem. Siła takiego nacisku jest zależna przeważnie od surowca, średnicy otworów matrycy i mocy granulatora.

Z punktu widzenia rolek i konstrukcji matrycy, zmienia się ich szerokość robocza wykorzystania do wielkości granulatora, która posiada bardzo olbrzymie znaczenie dla wydajności procesu. Forma pierścieniowa albo płaska ma parę niezwykle istotnych dla procesu granulowania parametrów.