Izolacja pionowa i izolacja pozioma fundamentów – w jaki sposób się to wykonuje?

Od fundamentu będzie zależeć stabilność całego domu, dlatego musimy być nadzwyczaj dokładni na tym etapie budowy. Do tego jeśli nie wykonamy należytej izolacji pionowej oraz izolacji poziomej fundamentu, może to się skończyć budowlaną katastrofą.
Między ławami a murami jak też między ścianami parteru a fundamentami ułożyć należy tzw.

poziomą izolację. Ochrania ona ściany przed podciąganiem kapilarnym wody. Przekładki z surowca izolacyjnego tworzą ponadto poślizgową warstwę. To dzięki niej ściana oraz ława nie będą stanowić jednorodnego konstrukcyjnego elementu. Gdyby nie prawidłowo zrobiona izolacja pozioma na ich styku mogłoby dojść do powstawania rys w rezultacie osiadania domu. Najbardziej popularnym materiałem do wykonywania poziomej hydroizolacji jest papa termozgrzewalna. Papę można także zastąpić folią z PCW.
kominek

Autor: Jon Glittenberg
Źródło: http://www.flickr.com
Czy zawsze konieczne są tak zwane pionowe izolacje budynków? Na pewno tak, ponieważ jeślibyśmy pozostawili fundamentowe ściany bez zabezpieczenia, wchłonęłyby wilgoć nieomalże jak gąbka. Z izolacji pionowej możesz zrezygnować wyłącznie wtedy, gdy ściany będą zrobione z betonu wodoszczelnego. Mury fundamentowe ochrania się najczęściej tzw. lekką izolacją pionową. W takim wypadku z jednej warstwy folii bądź papy albo dwóch warstw masy. Zabezpiecza ona przed fundamenty wilgocią zawartą w ziemi.

Gdyby jednak w obszarze fundamentów miała się pojawić jakakolwiek woda, zwłaszcza zdolna wywierać tak zwane parcie hydrostatyczne, budowniczy powinien opracować izolację typu średniego lub ( precyzyjna obróbka skrawaniem ) nawet ciężkiego.