profesjonalne murowanie ścian
Umowa sporządzona na piśmie jest pismem, jaki zaręcza istnienie zobowiązania, również definiuje, do czego strony się zobowiązały. W razie sporu, jest w stanie ułatwić wyegzekwowanie przeprowadzenia świadczenia.

Continue reading “Podpisanie umowy na prace budowlane – artykuł 647kc” »